СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Предыдущая567891011121314151617181920Следующая

Назва змістовного модулю і тем Кількість годин
Денна форма заочна фома
усього у тому числі усього у тому числі
лекції практичн лаборотор. ін. роб. сам. Роб. лекції практичн лаборотор. ін. роб. сам. Роб.
Змістовний модуль 1.
Тема 1. Культура: сутність, структура, функції
Тема 2. Культурний розвиток давніх словян та їхніх предків
Тема 3. Культура Київської Pyci ІХ - ХІІІ ст.
Тема 4. Формування cтароукраїнської культури у XIV-XVI ст.
Разом за модулем 1.
Змістовний модуль 2
Тема 5. Українська культура часiв визвольної боротьби та утворення гетьманської держави 1648-1764 рр.
Тема 6. Українська культура та її роль у культурному життi Росiйської iмперiї наприкінці XVIII – початку ХІХ ст.
Тема 7. Формування i утвердження класичної української культури ХІХст - початку ХХ ст.
Тема 8. Українська культура другої половини ХХ - початку ХХІ століття.
Разом за модулем 2
Разом

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАННЯТЬ

Назва теми Кількість годин
денна форма заочна форма
Культура: сутність, структура, функції.
Культурний розвиток давніх слов’ян та їхніх предків.
Культура Київської Русі.
Формування староукраїнської культури/14-16 ст./.
Староукраїнська культура часів визвольної боротьби та утвердження гетьманської держави/17ст./.
Староукраїнська культура та її роль у культурному житті Російської імперії/18ст./
Формування і утвердження класичної української культури /19ст.-початок 20ст./.
Українська культура другої половини 20 поч.21 ст.
Разом

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Назва теми Кількість годин
денна форма заочна форма
Культура: сутність, структура, функції.
Культурний розвиток давніх слов’ян та їхніх предків.
Культура Київської Русі.
Формування староукраїнської культури/14-16 ст./.
Староукраїнська культура часів визвольної боротьби та утвердження гетьманської держави/17ст./.
Староукраїнська культура та її роль у культурному житті Російської імперії/18ст./
Формування і утвердження класичної української культури /19ст.-початок 20ст./.
Українська культура другої половини 20 поч.21 ст.
Разом

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.


3920405313070582.html
3920430660304711.html
    PR.RU™